வணிகச் செய்திகள்

இந்தியாவின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு 38 கோடி டாலர் சரிவு

இந்தியாவின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு, பிப்ரவரி 21–ந் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 38 கோடி டாலர் குறைந்து 29,340 கோடி டாலராக சரிவடைந்துள்ளது. இது, பிப்ரவரி 14–ந் தேதியுடன் முடிந்த முந்தைய வாரத்தில் 146 கோடி டாலர் அதிகரித்து 29,379 கோடி டாலராக இருந்தது.

நாட்டின் அன்னியச் செலாவணி கையிருப்பில், பவுண்டு, யூரோ, யென் போன்ற இதர நாட்டு செலாவணிகள், தங்கம், எஸ்.டீ.ஆர். மற்றும் பன்னாட்டு நிதியத்திடம் வைக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன. அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு மதிப்பு டாலரில் மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

எனவே, டாலரின் வெளிமதிப்பில் ஏற்படும் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு மதிப்பில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. கணக்கீடு செய்ய எடுத்துக் கொண்ட காலத்தில் டாலருக்கு எதிராக ரிசர்வ் வங்கியின் கையிருப்பில் உள்ள அன்னிய செலாவணி மதிப்பு 38 கோடி டாலர் சரிந்து 26,687 கோடி டாலராக குறைந்துள்ளது.

எஸ்.டீ.ஆர். மதிப்பு 35 லட்சம் டாலர் குறைந்துள்ளது. பன்னாட்டு நிதியத்திடம் உள்ள இருப்பு நிதி 15 லட்சம் டாலர் சரிவடைந்துள்ளது. கையிருப்பில் உள்ள தங்கத்தின் மதிப்பு எவ்வித மாற்றமுமின்றி 2,007 கோடி டாலராக உள்ளது.

Leave a Reply