வணிகச் செய்திகள்

இந்தியாவின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு 109 கோடி டாலர் உயர்வு

இந்தியாவின் அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு, மார்ச் 7–ந் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 109 கோடி டாலர் உயர்ந்து 29,545 கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது. இது, பிப்ரவரி 28–ந் தேதியுடன் முடிந்த முந்தைய வாரத்தில் 95.46 கோடி டாலர் அதிகரித்து 29,436 கோடி டாலராக இருந்தது.

நாட்டின் அன்னியச் செலாவணி கையிருப்பில், பவுண்டு, யூரோ, யென் போன்ற இதர நாட்டு செலாவணிகள், தங்கம், எஸ்.டீ.ஆர். மற்றும் பன்னாட்டு நிதியத்திடம் வைக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன. அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு மதிப்பு டாலரில் மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

எனவே, டாலரின் வெளிமதிப்பில் ஏற்படும் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப அன்னிய செலாவணி கையிருப்பு மதிப்பில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. கணக்கீடு செய்ய எடுத்துக் கொண்ட காலத்தில் அன்னிய செலாவணி மதிப்பு 107 கோடி டாலர் அதிகரித்து 26,797 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

எஸ்.டீ.ஆர். மதிப்பு 1.26 கோடி டாலர் உயர்ந்து 448.10 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது. பன்னாட்டு நிதியத்திடம் உள்ள இருப்பு நிதி 57 லட்சம் டாலர் அதிகரித்து 201.70 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது. கையிருப்பில் உள்ள தங்கத்தின் மதிப்பு எவ்வித மாற்றமும் இன்றி 2,097.80 கோடி டாலராக உள்ளது.

 

நன்றி தினத்தந்தி

Leave a Reply