சேவைகள் ஏற்றுமதி

சேவைகள் ஏற்றுமதி 1,287 கோடி டாலர்

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் சேவைகள் ஏற்றுமதி 1,287 கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது. இது, நவம்பர் மாதத்தில் 1,232 கோடி டாலராக இருந்தது. இதே மாதங்களில் சேவைகள் இறக்குமதி 612 கோடி டாலரிலிருந்து 673 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது. சேவை அளிப்புத் துறைகளின் பங்களிப்பு, நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 55 சதவீதமாக உள்ளது.

வர்த்தக உபரி

ஏப்ரல்–அக்டோபர் மாத காலத்தில் ஒட்டுமொத்த அளவில் சேவைகள் ஏற்றுமதி 11,328 கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது. இறக்குமதி 5,992 கோடி டாலராக உள்ளது. ஆக நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில் 5,336 கோடி டாலர் வர்த்தக உபரி ஏற்பட்டுள்ளது.

சரக்குகள் ஏற்றுமதியைப் பொறுத்தவரை நம் நாட்டில் வர்த்தக பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. அதாவது ஏற்றுமதியை காட்டிலும் இறக்குமதி அதிகமாக உள்ளது. அதே சமயம், சேவைகளைப் பொறுத்தவரை இறக்குமதியை காட்டிலும் ஏற்றுமதி அதிகமாக உள்ளதால் இப்பிரிவில் வர்த்தக உபரி காணப்படுகிறது.

பாரத ரிசர்வ் வங்கி 2011 ஜூன் மாதத்திலிருந்து நம் நாடு மேற்கொள்ளும் சேவைகள் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி குறித்த புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அம்மாதம் 15–ந் தேதி முதல் முறையாக ஏப்ரல் மாத சேவைகள் வர்த்தகம் குறித்த தகவலை வெளியிட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கான சேவைகள் ஏற்றுமதி விவரம் சுமார் 45 தினங்களுக்குப் பின்னரே வெளியிடப்படுகிறது.

சேவைகள் ஏற்றுமதியில் பயண ஏற்பாடு, போக்குவரத்து, கட்டுமானம், காப்பீடு, ஓய்வூதிய சேவைகள், நிதி சேவைகள், அறிவுசார் சொத்துரிமை பயன்பாட்டிற்கான கட்டணங்கள், தொலை தொடர்பு, கம்ப்யூட்டர் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

புதிய சேவைகள்

புதிய சந்தைகளை இலக்காகக் கொண்டு செயல்படுதல் மற்றும் புதிய சேவைகளை உருவாக்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

Leave a Reply