பொருள் வணிகம்

பாட்டில் குடிநீர் சந்தை மதிப்புரூ.16 ஆயிரம் கோடி­யாக உயரும்

இந்­தி­யாவில், பாட்­டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடிநீர் விற்­பனை சிறப்­பான அளவில் வளர்ச்சி கண்டு வரு­கி­றது.வரும் 2018ம் ஆண்டில், பாட்டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடிநீர் சந்தை மதிப்பு, பன் மடங்கு அதிகரித்து, 16 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக வளர்ச்சி காணும் என, ஆய்வு நிறுவ­னத்தின் புள்­ளி­விவரத்தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.சுற்­றுலா பய­ணிகள்:கடந்த 2013ம் ஆண்டு நில­வ­ரப்­படி, உள்­நாட்டில், பாட்­டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடி­நீ­ருக்­கான சந்தை மதிப்பு, 6,000 கோடி ரூபாயாக இருந்­தது.இத்­துறை ஒட்டு மொத்த அளவில் ஆண்­டுக்கு, 22 சதவீதம் என்ற அளவில் வளர்ச்சி கண்டு வருவ­தாக, மதிப்­பீட்டில் தெரிவிக்கப்­பட்­டுள்­ளது.
தற்­போது, சுத்­த­மான குடி­நீரை அருந்­த­வேண்டும் என்ற விழிப்­புணர்வு ஏற்­பட்­டுள்­ளது. இதை­அ­டுத்து, பாட்டில் குடி­நீ­ருக்­கான தனிநபர் நுகர்வு மேம்­பட்டு வரு­கி­றது.குறிப்­பாக, உள்­நாடு மற்றும் வெளி­நாட்டு சுற்­றுலா பய­ணிகள் அதி­க­ளவில், பாட்­டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடி­நீரை வாங்கி வரு­கின்­றனர்.
உற்பத்தி:பெரிய நிறு­வ­னங்கள் மட்­டு­மின்றி, மண்­டல அளவில் செயல்­பட்டு வரும் சிறிய நிறு­வ­னங்­களும், பாட்டில் குடிநீர் உற்­பத்தி மற்றும் விற்­ப­னையில் சிறந்து விளங்கி வருகின்­றன.உள்­நாட்டில், பிஸ்­லரி, பெப்சிகோ, கோக­கோலா, பார்லே, தாரிவால் உள்­ளிட்ட பெரிய பிராண்டுகள், இச்சந்தையில், 67 சதவீத பங்­க­ளிப்பை கொண்டுள்ளன. மீத­முள்ள சந்தை பங்­க­ளிப்பை, மண்­டல அளவில் செயல்­படும் அமைப்பு சாராத சிறிய நிறு­வ­னங்கள் பெற்­றுள்­ளன.போது­மான அள­விற்கு அடிப்­படை கட்­ட­மைப்பு வச­திகள் இல்லா­ததால், நக­ரங்கள் மற்றும் சிறிய நக­ரங்­களில் அமைப்பு சார்ந்த நிறு­வ­னங்­களால், பாட்­டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடிநீர் விற்­ப­னையை மேற்­கொள்ள முடி­ய­வில்லை.
சுப­கா­ரி­யங்கள்:இது போன்ற இடங்­களில், அமைப்பு சாராத நிறு­வ­னங்கள் அதிக பங்­க­ளிப்பை கொண்டுள்ளன.பாது­காக்­கப்­பட்ட குடிநீர் விற்பனைக்கு, தேவை அதி­கரித்து வரு­வதால், பல பெரிய நிறு­வனங்கள், சிறிய பாக்­கெட்­டு­களில் தண்­ணீரை விற்­பனை செய்து வருகின்­றன.தனி­ந­பர்கள் மட்­டு­மின்றி, திருமண நிகழ்ச்­சிகள், சுப­கா­ரி­யங்கள், சமூக மற்றும் நிறு­வ­னங்­களின் முக்­கிய நிகழ்ச்­சி­க­ளிலும், பாட்டில்­களில் அடைக்­கப்­பட்ட குடிநீர் வினி­யோகம் அதி­க­ரித்து வருவ­தாக ஆய்­வ­றிக்­கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply