கைவினை பொருள்கள் ஏற்றுமதி 15% வளர்ச்சி

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் கைவினை பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆண்டுக்கு சராசரியாக 15 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. நடப்பு நிதி ஆண்டில் இத்துறையின் ஏற்றுமதி முந்தைய

Read More

ஜனவரி மாதத்தில் கைவினை பொருள்கள் ஏற்றுமதி 40% வளர்ச்சி

கைவினை பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஜனவரி மாதத்தில் 40 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டு 35 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது.லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட புதிய

Read More