ஜவுளி, தோல் துறைகளுக்கும் ஏற்றுமதி சலுகை

தொழிலாளர் அதிகம் தேவையுள்ள தொழில் துறைகளில் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு 2 சதவீத ஊக்க சலுகை பெறலாம் என வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக

Read More

தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி ரூ.7,307 கோடியாக வளர்ச்சி

நாட்டின் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி சிறப்பான அளவில் வளர்ச்சி கண்டு வருகிறது. நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டில், நாட்டின் தோ

Read More

தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி: 44 கோடி டாலராக உயர்வு

நாட்டின் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி, சென்ற ஜூன் மாதத்தில், 44.40 கோடி டாலராக உயர்ந்து உள்ளது. இது, கடந்தாண்டின் இதே மாதத்தில், 43.90 கோடி டாலராக இருந்தது

Read More