வளைகுடா நாடுகளுக்கானமுட்டை ஏற்றுமதி சரிவு

வளைகுடா நாடுகளுக்கு, பாகிஸ்தானிலிருந்து குறைந்த விலையில், முட்டைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதால், நாமக்கல் மண்டலத்தில், முட்டை ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளத

Read More

நாமக்கல்லில் இருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு 7 கோடி முட்டை ஏற்றுமதி

நாமக்கல்லில் இருந்து ஒரே மாதத்தில் 7 கோடி முட்டைகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய முட்டை இறக்குமதிக்கு தடை விதித்திருந்த ஓமன் அரச

Read More

முட்டை ஏற்றுமதி 2 மடங்கு உயர்வு

ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ள, தமிழக வர்த்தகர்கள், இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாக முட்டை ஏற்றுமதி செய்துள்ளனர். அதேசமயம், சர்வ

Read More