தமிழ்நாட்டின் சாப்ட்வேர் ஏற்றுமதி 10% உயர்ந்திருக்கும்

தமிழ்நாட்டின் சாப்ட்வேர் ஏற்றுமதி, சென்ற நிதி ஆண்டில் 10 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.60 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்த

Read More

இந்தியாவின் மென்பொருள் ஏற்றுமதி 15% வரை உயரும்!! நாஸ்காம்

மும்பை: வல்லரசு நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகளுக்கு தேவை அதிகரிப்பால், இந்தியாவின் மென்பொருள் ஏற்றுமதி அடுத்த ஆண்டு சற்று வேகமான வளர்ச்சியைக் எட்டும் எ

Read More